bedre for planeten. bedre for mennesker. bedre sammen.

Velkommen til Together Tomorrow, hvor alle våre aktiviteter for verdenen og hverandre samles. Vi er på en reise sammen, for først da kan vi realisere en ekte og varig forandring. Enten det gjelder produkter, mennesker, bærekraft eller ansattes velvære, så er ambisjonene våre høye. Nå, mer enn noen gang er vi forpliktet til å ha en positiv innflytelse, for verden og for hverandre. Hvert årt publiserer vi vår bærekraftprestasjoner i en årsrapport.

Ambisjoner & Initiativer

Mennesker

Mennesker

Planeten

Planeten

Produkt

Produkt

Siden implementeringen av vår stratergi for bærekraft i 2015, streber og vokser vi for å legge til sosial verdi og for å redusere vår miljøpåvirkning. Basert på FNs bærekraftmål, identifiserte vi tre hovedutfordringer: arbeidsplass, miljø og fellesskap. Vi tar disse ambisiøse målene seriøst og vi vil finne den rette balansen mellom mennesker, planet og produkt.
Ansatte i hele vår verdikjede må føle seg trygge, friske, like behandlet, og utviklet og stimulert i et miljø hvor mangold og likeverd råder. Vi ønsker å opptre miljøbevisste. Ved å bruke ressurser effektivt, utfordre grenser og bidra til positive effekter på klimaet og det biologiske mangoldet, ønsker vi å skape de beste forutsetningene for fremtiden. Ved å jobbe tett med våre leverandører er vi forpliktet til å løse bærekraftige utfordringer som er tilstede i landene de produserer i.
Innen 2024 vil vi:
 • Sikre rimelige arbeidsforhold for 65 000 ansatte verden over.
 • Redusere vårt klimaavtrykk med 20%
 • Oppfordre og styrke ansatte og kunder til å leve en sunnere, mer bærekraftig og dyrevennlig livsstil.
Vi har 8 forpliktelser for å sikre at disse målene blir nådd:
 • Åpenhet i forsyningskjeden
 • Positiv sosial innflytelse
 • Mangfold og likeverd
 • arbeidsstyrkens trivsel
 • redusere miljøpåvirkningen
 • designe bærekraftige produkter og kolleksjoner
 • ansattes velvære
 • dyrevelferd
Vi forbedrer og implementerer stadig steg for å garantere at vårt sosiale ansvar er integrert i hvert eneste aspekt av virksomheten vår.

Siste prestasjoner

I 2020 er det gjort betydelige fremskritt. Foruten lanseringen av Together Tomorrow har vi enda flere høydepunkter å være stolte av. Vi har signert FNs "Women empowerment principles" og har startet å forbedre kjønnsmangfold og likestilling. Videre har vi fortsatt å implementere UNICEFs "better business for children initiative" i Bangladesh. 10% av våre produkter ble produsert av mer bærekraftige materialer. Alle handleposer av plast ble erstattet av gjenbrukte poly-poser.

Vi er på god vei til å oppnå mer! Bli med, og hjelp oss med å gjøre fremtiden lysere for oss alle.

Sett opp jobbvarsel